Category: ethics

Highlights Translations - servicii profesioniste de traducere și interpretare

Politica ”toleranță zero”

Etică și integritate

La Highlights Translations avem o politică de toleranță zero pentru:

-corupție și practici corupte sau care facilitează corupția

-fraudă sau practici care favorizează frauda

-comportamente și practici anti-conc…