Codul de bune practici al traducătorilor și interpreților

Highlights Translations - servicii profesioniste de traducere și interpretare

Considerații generale

Activitatea traducătorului și interpretului contribuie la transferul de cunoaștere și practici și la armonizarea relațiilor între culturile și societățile lumii. Este o activitate de mare răspundere, practicată de specialiști cu aptitudini și calități anume, dedicați anumitor standarde de integritate etică și profesională.

Pe lângă cunoștințele și aptitudinile specifice necesare pentru practicarea profesiei, definim mai jos câteva principii și criterii care trasează liniile de integritate și conduită în activitatea noastră. Le considerăm a fi niște standarde minime de bună practică, absolut necesare pentru a putea asigura un serviciu de calitate – și le dorim a fi de folos atât traducătorilor și interpreților, cât și clienților, cărora le va fi mai ușor să își definească nevoile și așteptările cu privire la serviciile de traducere și interpretare și astfel, să își aleagă partenerii potriviți pentru această parte esențială din activitatea lor.

Bune practici pentru integritate

– Traducătorul/interpretul este o persoană onestă și integră.

– Traducătorul/interpretul acceptă doar lucrări și însărcinări pentru îndeplinirea cărora deține aptitudinile, cunoștințele și resursele necesare și pentru executarea cărora care poate garanta un serviciu de calitate.

– Traducătorul/interpretul acceptă doar lucrări și însărcinări pentru a căror executare sunt asigurate /se pot asigura condițiile tehnice și logistice corespunzătoare, la standarde acceptabile de calitate (calitate prelucrabilă a înregistrărilor sau materialelor furnizate pentru traducere, condiții corespunzătoare în contextul de interpretare).

– Traducătorul/interpretul abordează lucrările și însărcinările acceptate cu imparțialitate și obiectivitate, fără a se implica în niciun fel în tema lucrării, ci furnizând strict serviciul de traducere / interpretare, la standarde de calitate incontestabilă.

– Traducătorul/interpretul tratează cu maximă confidențialitate lucrările și însărcinările acceptate și informațiile pe care le prelucrează în decursul prestării serviciilor sale, nu folosește în niciun fel și nu extrage niciun fel de beneficii personale din informațiile și locurile la care are acces.

– Traducătorul/interpretul nu acceptă lucrări și însărcinări care ar putea leza în vreun fel demnitatea și standardele morale și profesionale ale profesiei, interesul public sau personal, sau prevederile legale.

– Traducătorul/interpretul nu acceptă lucrări, însărcinări sau acțiuni care i-ar putea leza respectul de sine sau care ar putea aduce atingere respectului pentru profesie.

– Traducătorul/interpretul asigură și garantează acuratețea traducerilor/interpretărilor efectuate.

– Traducătorul/interpretul are o atitudine de colegialitate și respect în relația cu partenerii de echipă, stabilind o interacțiune bazată pe egalitate și pe susținere reciprocă în vederea furnizării unui serviciu de calitate.

Considerații speciale pentru interpreți

– Interpretul nu lucrează fără coleg sau în condiții necorespunzătoare (cabine / dotări tehnice necorespunzătoare, condiții improprii de sunet/contact vizual cu vorbitorii, lipsa materialelor ajutătoare, listelor cu numele vorbitorilor, programului etc.) sau în situații în care nu poate beneficia de pauzele corespunzătoare în activitate.

– Interpretul respectă codurile de protocol cerute de client pentru situația/evenimentul la care participă.

– Interpretul nu intervine și nu își exprimă opiniile personale, ci doar transpune cu acuratețe discuțiile dintr-o limbă în alta, traducând tot ce se comunică și informând clientul că tot ce se spune este tradus.

– Ziua de lucru a interpretului este de 6 ore de lucru efectiv/ zi (8 ore, cu pauze corespunzătoare). Interpreții vor lucra în echipe de câte doi pentru fiecare combinație de limbi din eveniment.

– La acțiunile de interpretare, traducătorul/interpretul nu acceptă/nu îndeplinește alte roluri și nu prestează alte servicii sau însărcinări, în afară de cele ce privesc strict serviciul de interpretare.

– Interpretul nu folosește acțiunile de interpretare pentru a își face reclamă sau pentru a își plasa alte produse.

– Orice interpret / traducător care lucrează cu noi acceptă și respectă implicit și acest Cod de bune practici.

Serviciul de traducere și interpretare este un serviciu specializat, care necesită aptitudini și pregătire de specialitate. Deși există, la aprecierea fiecărui traducător/interpret, situații de natură umanitară, în care serviciile se pot oferi cu titlu gratuit, în general traducătorul/interpretul nu va accepta lucrări sau însărcinări în care nu i se oferă un onorariu și nici nu va accepta sau propune onorarii care nu coincid cu valoarea  muncii prestate, apreciată în mod rezonabil și just, conform standardelor practicate de profesie.

Traducătorul/interpretul reprezintă vocea în altă limbă a beneficiarului serviciilor și are, fundamentalmente, un rol important de conector și moderator inter-cultural. Înțelegem că devierea de la integritate și de la bunele practici poate cauza pierderi și neajunsuri foarte mari și complexe, ce nu pot fi despăgubite corespunzător prin compensații materiale, astfel că tratăm întotdeauna acest rol cu maximă responsabilitate, delicatețe și sensibilitate.

Asociații și organizații din lume, care se ocupă cu elaborarea și promovarea de standarde în traducere și interpretare:

International Association of Conference Interpreters

European Legal Interpreters and Translators Association

Federation Internationale des Traducteurs

International Association of Professional Translators and Interpreters

European Union of Associations of Translation Companies

Contact Highlights Translations: telefon (+40722 765 112), e-mail (translations@highlightsro.com), formular de contact

 

6 Responses

  1. […] Codul de bune practici al traducătorilor și interpreților […]

  2. […] Codul de bune practici al traducătorilor și interpreților […]

  3. […] Codul de bune practici al traducătorilor și interpreților […]

  4. […] Codul de bune practici al traducătorilor și interpreților […]

  5. […] Codul de bune practici al traducătorilor și interpreților […]

  6. […] Codul de bune practici al traducătorilor și interpreților […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: